[ Kliknutím zavrieť ]
Odoslanie správy.

OK
Rýchla správa
[ x ]
ODOSLAŤ RÝCHLU SPRÁVU
ladislav.more@gmail.com
+421 905 124 623

Všeobecné informácie a podmienkySpoločnosť zodpovedná za spracúvanie osobných údajov

L&J MORE, s. r. o


Kontaktné údaje


Využitie osobných údajov

Využívame funkcionalitu našej webovej stránky na zbieranie osobných údajov v kontexte aktivít agentúry, najmä na:

a) formulár na vybavovanie dopytov na kalkuláciu

b) formulár na sprostredkovanie rýchlej komunikácie spôsobom rýchlej správy

 

Spracované osobné údaje sú:

a) formulár na žiadosť o prepravu - meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo a ostatné údaje vyplnené v žiadosti o sprístupnenie informácii

b) formulár rýchlej správy – meno a priezvisko, email a telefónne číslo

 

Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje sa zhromažďujú po dobu realizácie splnenia účelu ich poskytnutia.

 

Poverené osoby spracovaním osobných údajov

Prístup k osobným údajom má výlučne naša spoločnosť a spoločnosťou poverení zamestnanci.

 

Prenos osobných údajov

Osobné údaje nie sú poskytované tretej strane. Osobné údaje nie sú zdieľané so žiadnymi sociálnymi sieťami.

 

Možnosti potvrdenia, zmeny a zmazania záznamu osobných údajov

Osoba má právo požadovať:

- vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané, ako aj prístup k jej osobným údajom a ďalším informáciám,

- opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných údajov, ktoré sa jej týkajú,

- vymazanie (tzv. zabudnutie) osobných údajov, ktoré sa jej týkajú

 

Zabezpečenie odoslaných osobných údajov

Chránime vaše údaje pri prenose medzi vašim prehliadačom a našou stránkou používaním SSL Secure Code Protokolu.
Ladislav More - autobusová doprava
Štefánikova 55
085 01 Bardejov
Slovakia
Tel.: +421 905 124 623
e-mail: ladislav.more@gmail.com
L & J MORE s.r.o.
Štefánikova 55
085 01 Bardejov
Slovakia
Tel.: +421 905 346 357
e-mail: ladislav.more@gmail.com
© Ladislav More - autobusová doprava | Všechna práva vyhrazena. | vyrobil: mart-in